rychlá poptávka >>

Překlady smluv

Potřebujete uzavřít smlouvu se zahraničním partnerem? Překlad smlouvy si zcela jistě zaslouží profesionální přístup a především profesionální překlad. Uvědomujeme si, že špatný překlad či změna významu v přeloženém textu může mít dalekosáhlé důsledky a ovlivnit vaši pozici v případném soudním sporu. Proto u překladu smluv věnujeme pozornost především významové a faktické přesnosti přeloženého textu. Právnický jazyk, terminologie i stylistika jsou velice specifický obor vyžadující zkušené překladatele a profesionální přístup. Velice často se ve smlouvách objevují i odborné terminologické výrazy z oboru, ve kterém smluvní strany podnikají. Tyto výrazy při překladu přizpůsobujeme vašim firemním zvyklostem.

Uvědomujeme si, že máme v rukou citlivé údaje

Dalším důležitým faktorem u překladů smluv je zachování mlčenlivosti a nešíření citlivých údajů, což vždy a bez výhrady respektujeme a smluvně ošetřujeme u všech členů našeho realizačního týmu. Jsme připraveni s vámi uzavřít smlouvu o zachování mlčenlivosti včetně případné smluvní pokuty jako garanci naší profesionality. Víme, že smlouvy obsahují klíčové informace pro rozvoj vašeho podnikání a je třeba tyto informace uchránit před jejich zveřejněním.

Kvalita práce

Překlad pro Vás zpracuje specialista pro daný jazyk a rovněž právní a oborovou terminologii, která se ve smlouvě objevuje. Překlad smlouvy pro vás vyhotoví naši překladatelé s právnickým vzděláním či odbornou znalostí v daném oboru. Každý překlad navíc podrobujeme důsledné výstupní kontrole.

Zajistíme pro Vás překlad

  • kupní smlouvy
  • smlouvy o pronájmu
  • obchodní dohody
  • pracovní smlouvy
  • rámcové smlouvy
  • smlouvy o dílo
  • jiné...

Těšíme se na spolupráci s Vámi! Kontaktujte nás na info@nk-translators.com.

Kam dál

Právní překlady
Překlad obchodních podmínek

Technické překlady od NK Translators Kvalitní překlady textů od NK Translators Kvalitní marketingové překlady Kvalitní překlady textů od NK Translators Překlady propagačních materiálů
Technické překlady armatur od NK Translators Kvalitní překlady smluv od NK Translators Kvalitní překlady manuálů od NK Translators Kvalitní IT překlady od NK Translators Překlady lékařských přístrojů od NK Translators