rychlá poptávka >>

Lékařské překlady

Lékařské překlady, medicínské překlady

Jak zajišťujeme kvalitu lékařských překladů

U lékařských překladů je významová přesnost na prvním místě. Protože se jedná o otázky lidského zdraví, i sebemenší chyba může mít závažné důsledky. Překlady z oblasti medicíny, medicínské techniky a farmacie proto vypracovávají jen zkušení překladatelé ve spolupráci se specialisty z oboru medicíny. Naše lékařské překlady jsou díky tomu terminologicky správné, významové přesné a obsahují termíny, které lékaři ve svém oboru běžně používají.

Proč je důležitá srozumitelnost překladu klinické studie?

Překlady, které jsou srozumitelné pro čtenáře cílového jazyka (tzv. "market-ready translations"), zaznamenávají jednoznačně vyšší úspěšnost a pochopení významu. Překlad, který nezní jako překlad, ale autorský text, budí v očích čtenáře výrazně větší důvěru a dokáže čtenáře či editory účinněji oslovit.

Zajistíme pro Vás překlad

  • klinické studie
  • lékařské zprávy
  • odborné lékařské články
  • zdravotní dokumentace
  • příbalové letáky
  • manuály k lékařským přístrojům
  • jiné...

Konzistence lékařské terminologie

V lékařské terminologii mají výrazy často několik různých variant. Texty běžně obsahují lékařské termíny, profesionální slang, lidové výrazy užívané širokou veřejností, latinské názvy nebo také lékařské zkratky. Překladatel musí pečlivě volit vhodnou variantu dle cílové skupiny, pro kterou je překlad určen.

Příklad více možných variant překladu:


Proto věnujeme konzistenci lékařské terminologie zvýšenou pozornost. Pro váš obor či přímo pro vaši organizaci vytvoříme terminologický glosář, který zajistí konzistenci používané terminologie v minulých i budoucích překladech. Tento glosář může obsahovat jednotlivé výrazy, ale i celé věty nebo odstavce. Zabezpečíme tak jednotnou terminologii v různých překladech realizovaných i s velkým časovým rozpětím.

Příprava textů k publikaci

Vždy věnujeme pozornost tomu, komu je cílový text určen. V případě textů určených k publikaci jen kvalitní překlad nestačí, je třeba zajistit zachování publikačních standardů cílové země. Vyhovíme vám při jakémkoliv požadavku, kterým může být například zachování rozsahu textu. Jedná se o častou a velmi běžnou podmínku editorů v případě publikace článku v odborném časopisu.

Přidaná hodnota a kontrola použité terminologie

Na kvalitě výsledného lékařského překladu nám velmi záleží. V případě jakýchkoli nejasností vás kontaktujeme a vyjasníme si správný význam. Nikdy význam neodhadujeme, vždy jsme si každým výrazem stoprocentně jisti. Překlad i původní text prochází rukama lékařského specialisty, který může, pokud si přejete, posoudit formální správnost originálního dokumentu.

Kontaktujte nás na info@nk-translators.com.

Kam dál

Překlady manuálů a uživatelských příruček

Technické překlady od NK Translators Kvalitní překlady textů od NK Translators Kvalitní marketingové překlady Kvalitní překlady textů od NK Translators Překlady propagačních materiálů
Technické překlady armatur od NK Translators Kvalitní překlady smluv od NK Translators Kvalitní překlady manuálů od NK Translators Kvalitní IT překlady od NK Translators Překlady lékařských přístrojů od NK Translators